A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated

Filename: codeigniter/CodeIgniter.php

Line Number: 53

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: models/project_model.php

Line Number: 23

Hanzelijn 'Oude Land' | Infra Project Support

Hanzelijn 'Oude Land'

Informatie met betrekking tot het project

Uitvoering: feb 2007 tot jul 2010
Aanneemsom: 50 - 100 miljoen euro
Hoofdaannemer: Dura Vermeer Divisie Infra
Opdrachtgever: ProRail
Bouwlocatie: Kampen, Hattem en Zwolle

Omschrijving project

 

1.1 Inleiding

In opdracht van Prorail wordt het project “Hanzelijn” in een design en construct systeem gerealiseerd.
Het project Hanzelijn als geheel omvat ontwerp en realisatie van een ca. 50 kilometer lange nieuwe tweesporige spoorlijn tussen Lelystad, met aansluitingop de Flevolijn, en Zwolle met aansluiting op de Veluwelijn. De infrastructuur is bedoeld voor snelheden tot 200 km/h (met uitzondering van twee bogen bij Lelystad en Kampen) en is geschikt voor zowel reizigers – als goederenvervoer.
 
1.2 Het project
Het gedeelte “Oude Land” bevat 20 kunstwerken: 3 verkeersviaducten, 8 spoorviaducten, 2 fiets/voetgangerstunnels en 7 grote duikers. Er is ook nog een aantal kleinere duikers. In Kampen zal een station met 2 zijperrons worden gebouwd, geschikt voor 3.150 in- en uitstappers per dag (2020).
 
Het gedeelte Oude Land omvat de ontwerp- en realisatieactiviteiten van de aardebaan en de
kunstwerken voor het spoor en de kruisende infrastructuur met uitzondering van de brug over
de IJssel. In dit contract is voor een deel van Oude Land ook het leggen van het ballastbed en
de sporen (bovenbouw) voorzien. Het betreft het gedeelte van Oude Land waar de Hanzelijn
intakt op de Veluwelijn tot en met de aansluiting van de nieuwe sporen bij het rangeerterrein
van Zwolle. Het leggen van het ballastbed en de sporen op de overige delen van Oude Land,
alsmede alle andere werkzaamheden aan en langs de spoorbaan, waaronder het verzorgen
van de tractie-energievoorziening, de beveiliging en beheersing, telecom en het bouwen van
geluidsschermen, vallen niet binnen de scope van dit contract en zullen door derden worden
uitgevoerd.
 
Het gedeelte Drontermeer – Zwolle is een onderdeel van het project, het is een stuk onderbouw van ca. 15 kilometer. Het bestaat voornamelijk uit de aanleg van de aarden baan (inclusief waterhuishouding) en kunstwerken voor de spoorlijn en de kruisende wegen.
Ten aanzien van de kruisende wegen betreft dat in bijna alle gevallen ook het aanbrengen van verharding en wegmeubilair.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met onder andere dienstwegen, hulpverleningspaden, ruimtes voor onderstations, relaiskasten en GSM-R opstelpunten.
 
De aanpassing van de N50 is een onderdeel van het gedeelte Drontermeer – Zwolle.
De N50 is de rijksweg die ter plaatse van Kampen het tracé Hanzelijn kruist. De N50 wordt aangepast om de aanleg van de Hanzelijn mogelijk te maken.

De aanpassing van de N50 bevat het ontwerpen en realiseren en aanpassen van Kunstwerken, Baan, wegconstructie, Dynamisch verkeersmanagement, Bewegwijzering, Bebording, Openbare verlichting, Verbindingen RWS, terreinen en Geluidsschermen.

1.3 De te bouwen kunstwerken           

KW 435
Het werk betreft de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel in de Bovenbroeksweg ter plaatse van de kruising met de Hanzelijn. De tunnel is gefundeerd op staal, is circa 33 meter lang en 4,5 meter breed.
 
KW 440
Door middel van twee te bouwen trogbruggen kruist de Hanzelijn de N50 en eventueel toekomstige A50. De bruggen liggen ter hoogte van de bestaande Niersallee. Het huidige viaduct over de N50 in de Niersallee komt te vervallen en zal worden gesloopt.
De trogbruggen hebben laaggefundeerde landhoofden en 3 tussensteunpunten, allen gefundeerd op palen. De trogbruggen zijn elk circa 100 meter lang en zijn 9,40 meter breed. De wanden van de trogbruggen zijn 3,50 meter hoog en 1,70 meter breed.
 
KW 443
Kunstwerk 443 is het nieuwe station van Kampen: Station Kampen Zuid. De vormgeving van het nieuwe station is op het moment van dit schrijven nog niet bekend.
 
KW 445
Door diverse aanpassingen in de infrastructuur rondom de Slaper, komt het bestaande viaduct over de N50 in de Slaper te vervallen. Het tracé van de Slaper komt circa 60 meter richting het noordwesten te liggen. De naam Slaper wijzigt dan in Verlegde Niersallee. Om de kruising tussen de nieuw aan te leggen Verlegde Niersallee en de nieuw aan te leggen N50 te realiseren wordt het viaduct kunstwerk 445 gebouwd.
Het viaduct betreft een voorgespannen dek van circa 31 meter lang en 35 meter breed. De twee laaggefundeerde landhoofden staan op palen. Het viaduct heeft geen tussensteunpunten.
 
KW 450
Kunstwerk 450 is een viaduct ten behoeve van de kruising tussen de Slaper en de Hanzelijn, gelegen ten noorden van de toekomstige N50. Het viaduct met voorgespannen dek wordt circa 31 meter lang en 14 meter breed. De twee laaggefundeerde landhoofden staan op palen. Het viaduct heeft geen tussensteunpunten.
 
KW 452
Door diverse infrastructurele aanpassingen rondom de Europa-allee, Niersallee en de nieuw aan te leggen Verlegde Niersallee komt de huidige fietstunnel langs de Europa-allee te vervallen en komt een nieuwe fietstunnel hiervoor in de plaats. De nieuwe tunnel, kunstwerk 452, ligt naast een nieuw aan te leggen rotonde, onder de nog aan te leggen Verlegde Niersallee.
De tunnel is circa 77 meter lang en wordt 6,80 meter breed. De tunnel is gefundeerd op staal.
 
KW 460/461
Om de Jules van Hasseltweg over de Hanzelijn heen te geleiden wordt kunstwerk 460/461 gebouwd. De bestaande terp in de Jules van Hasseltweg ten noorden van de N50 wordt afgegraven, waar vervolgens kunstwerk 460 wordt gebouwd. Kunstwerk 460 kent 1 nieuw landhoofd (hooggefundeerd) en 2 tussensteunpunten, allen gefundeerd op palen. Het dek wordt in het werk gestort met voorspanning en is circa 60 meter lang bij 7,80 meter breed. Nadat het bestaande viaduct (kunstwerk 461) circa 1,25 meter omhoog is gevijzeld en de bestaande landhoofden zijn opgestort, worden de beide dekken aan elkaar gestort.
 
KW 470
Waar de Hanzelijn de Kamperstraatweg kruist wordt kunstwerk 470 gebouwd. Dit viaduct heeft 2 landhoofden zonder tussensteunpunten. Het dek bestaat uit prefab liggers met een druklaag. Het dek is circa 25 meter lang en 12,50 meter breed.
 
KW 490/491
Kunstwerk 490/491 is in principe een kopie van kunstwerk 460/461 alleen ligt deze in de Burgermeester Hardenbergweg en de maatvoering verschilt in detail.
 
KW 520
Waar de Hanzelijn over de rijksweg A28 heen gaat wordt kunstwerk 520 gebouwd. Dit viaduct heeft 2 hooggefundeerde landhoofden, 5 tussensteunpunten en een dek van prefab liggers met druklaag. Het dek is ruim 150 meter lang bij 12,50 meter breed. Kunstwerk 520 kruist de rijksweg ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek. De tussensteunpunten staan tussen de diverse rijstroken van de rijksweg. De werkzaamheden staan in nauw verband met de benodigde verkeersmaatregelen op de rijksweg.
 
KW 530
Het langste viaduct in de Hanzelijn is kunstwerk 530. Het viaduct heeft 2 landhoofden, 10 tussensteunpunten en wordt circa 240 meter lang en 12,50 meter breed. Het dek wordt uitgevoerd met prefab liggers met een druklaag.
Het kunstwerk zorgt ervoor dat de Hanzelijn over de Oostersedijk en de Zuiderzeestraatweg gaat.
 
KW 536
Voor een goede ontsluiting van het industrieterrein Netelhorst in Hattem wordt kunstwerk 536 aangelegd. Kunstwerk 536 is een in het werk gestort viaduct met 2 landhoofden zonder tussensteunpunten. Het dek is circa 16 meter lang en 12,50 meter breed.
 
KW 540
Waar de Hanzelijn de bestaande Veluwelijn (spoorverbinding Zwolle – Amersfoort) snijdt wordt een tunnel gebouwd. De tunnel zorgt ervoor dat de Hanzelijn over de Veluwelijn heen gaat. Het tracé van de Veluwelijn wordt verplaatst in noordelijk zodat deze door de nieuw aangelegde tunnel gaat.
De tunnel is circa 350 meter lang en is onder te verdelen in een zettingsvrije plaat, een open bakconstructie, een open tunneldeel en een gesloten tunneldeel. De tunnel is gefundeerd met voorgespannen betonpalen.
 
KW 570
Om de Schellerdijk te kruisen met de Hanzelijn wordt kunstwerk 570 aangelegd. Dit kunstwerk is een tunneldeel met 4 vleugelwanden. Het tunneldeel is circa 15 meter lang. De gehele constructie staat op voorgespannen betonpalen.
 
Duikers
De Hanzelijn kruist over diverse watergangen. Om de waterhuishouding van de hoofdwatergangen in stand te houden worden 9 duikers aangelegd. Deze worden uitgevoerd in prefab elementen met een looprichel voor kleine dieren. De lengtes van de verschillende duikers variëren tussen 27 meter en 61 meter.

Werkzaamheden Infra Project Support

- Werkvoorbereiding met nadruk op system-engineering binnen alle facetten van het project;

- Voorbereiden weekendafsluitingen;

- Coordinatie verkeersmaatregelen;

- Coordinatie 'infra'-werkzaamheden ten behoeve van de bouw van KW520 (Spoorviaduct over A28);

 

Video